Ullvetterns Fiskevårdsområdesförening

Föreningen bildades 1990 07 19

och består av ca 180 medlemmar vilka innehar fiskerätt i områdets sjöar.

Områdets vatten är Ullvettern, Frövettern, Kväggen, Hyttsjön, Bergsjön, Åsjön, Stora och Lilla Grytingen.

Huvudsakligen består fiskebeståndet av gös, gädda, aborre.

Under 2004 har sjömätning utförs i BERGSLAGSKANALENS  vattenled från Karlskoga till Filipstad.

Detta arbete har bekostats av Länsstyrelsen i Värmland, Bergslagskanalen ek. förening, Stensviken Hyrbåtar och Ullvetterns fvof.

Arbetet har resulterat i 2 st "sjökort" med tryck på båda sidor och där farleder, vattendjup, höjdnivåkurvor, sjösättningsramper, gästbryggor, vindskydd mm är markerade.