Bestämmelser:  Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Fiskekortet gäller för handredskapsfiske med 2 spön/person, och dagfiske  med 10 st angeldon.

               

 Fiskekortet är personligt, får ej överlåtas och skall alltid medföras och kunna uppvisas för fisketillsyningsman eller fiskerättsägare.
Fisketillsyningsman får kontrollera bagage
och fordon.            

Fiskekortet gäller endast för husbehovsfiske, ej för försäljning.

 

Årskort gäller för familj med hemmavarande barn,
men gäller ej för medlemskap i föreningen.

 

Förbud:

                 Gösfiske mellan 15 maj och 15 juni.

                 Gös under 45 cm.

               Dragfiske efter motordriven båt (trolling).

               Totalt fiskeförbud i Åsjöälven.

Kom ihåg!

Allemansrätten betyder också allemansansvar.

 

 

 

  Priser
.

 

Dagkort 60:-

 

 


Vecka   SEK 170:-

 

 

Årskort SEK 450:-

 

 

 Gäller löpande från inköpsdatum och ett år framåt