Intresserade personer kan vända sig till byalaget för hjälp att starta
arbetet med fiber i Centrala och Norra delen av Bjurtjärn också.