Föreningsprofil

Föreningen är belägen i sydöstra Värmland. Byalaget var ett av
Värmlands snabbast växande föreningar på 90-talet och har idag   
ca 800 medlemmar, i alla åldrar.      
Byalaget är politiskt och religiöst oberoende.
Byalaget bildades den 6 dec. 1990. Byalaget har året
om en rik flora av evenemang av de mest skilda slag.
Byalaget hjälper även till med problem, service eller utveckling
rörande bygdens innevånare.

 Händer härnäst:                 

 

 

 

 

 

 


  

 


Vill du bli medlem?

Sätt in 75:- per person
eller 125:- per familj
på Postgiro     473 78 56 - 7
Skriv allas namn adress och ev. e-post

Uppdaterad 2012-11-14 23:32  
 E-post   Webbadministratör   

 

Funnits på nätet sedan 28 april 1997 23:14
Är ansluten till:  
 

Aktuellt just nu:
Fiber i Södra Bjurtjärn

Fiber i Norra Bjurtjärn