Styrelse o övriga uppdrag:
            Styrelsen 2008

Styrelse        
Ordförande Johan Järlestedt 0550 302 11  
Vice Ordförande Carolina Andersson 076 110 41 64 carolina.a Snabel-a  live.se  
Sekreterare Björn Larsson 072 563 30 33 lenalle Snabel-a telia.com  
Kassör Ronny Alfredsson 0550 301 40 E-post  
Ledamot Barbro Rothelius 0550 301 29 E-Post  
Ledamot Maria Ludvigsson 073 070 28 49    
Ledamot Ingrid Lind 0550 300 19 E-Post  
Ledamot Göran Andersson      
Ledamot Kristina Lindström    
       
Medlemsansvarig Vakant      
Programråds ordf. Vakant      
Ungdomsansvarig Pernilla Lind 0550 302 26 E-Post  
Uthyrningsansvarig Helena Alfredsson 0550 301 40 E-post  
Redaktör Byabladet Barbro Rothelius   E-post  
Webbmaster Johan Järlestedt 0550 302 11  
Revisor Therese Doverholt   E-Post  
Revisor Linnea Mc Cann      
Revisor ersättare        
Valberedning smk. Bo Jönsson 0550 302 30 E-post  
Valberedning        
Valberedning        
Distribution Byablad Vakant      
Fotoansvarig Pernilla Lind 0550 302 26 E-Post  
Lotterikontrollant Anders Ericson      
Lotteriansvarig Pernilla Lind 0550 302 26 E-post