Priser & Regler   Till bokning    Kalender
Nya taxor fr. o. m. 12/2 2015
 
 Bokningar före detta datum betalar efter gamla taxan.                                     

Hela Bygdegården en dag som längst fr. kl. 12:00 - 12:00 efterföljande dag. 1/5 - 30/9 Medlem: 800:- / dygn
 
Hela Bygdegården en dag som längst fr. kl. 12:00 - 12:00 efterföljande dag. 1/10 - 30/4 Medlem: 800:- / dygn
+ tillägg för elförbrukningen. (avläses)
Del av byggnaden t ex. konferensrum + kök.
Hela året
Medlem: 500:-
 
  Icke medlemmar betalar dubbel taxa.
Lägenheten / dygn Medlem: 100:-/person & dygn.
Icke medlem:
Uthyrning av snickarboden / dag Medlem (icke kommersiell) 0:-
Övriga: Endast medlemmar
Uthyrning av bord o stolar för transport till annan lokal. Medlem: 10:-/ dygn bord inkl. stolar.
Övriga: Endast medlemmar
   
Släpkärran   Boka här... (I-bokning startar 1 mars 2009) Endast medlemmar. 50:- 4 timmar / 100:- dygn  (Max 3 dygn)

Bygdegården

Släpkärran