Bokning av Byalagets släpkärra.  
            

 

 

 

 


 

F o m 2009-03-01 bokas byalagets släpkärra online här.

Gör så här:

 

 

 

 

 

 

 

Administration bokning

 

 

Counter / Zähler