Område: Kexsundet se karta

(Från västra brofästet till korsning Dalåsen inkl. Käxsund Fritid)

Huvudkontaktman: Anders Ericson Tel. 0550 301 26
Kontaktman Prinsudden: Stig Karlsson Tel. 0550 300 02
Kontaktman Käxsund Fritid: 0550 300 66

 

Område: Kväggeshyttan se karta

(St. vägen vid Kväggeshyttan, Dalåsvägen, Rönningen till Emterud)

Huvudkontaktman: Marie Hedberg 0550 177 85
Kontaktman Hedåsvägen: Vakant
Kontaktman Rönningen-Emterud: Marie Hedberg 0550 177 85
Kontaktman Kväggeshyttan "Stora Vägen" Johan Järlestedt 0550 302 11

 

Område: Kväggen  se karta

(Fr. Mosstorp - Kväggen - Kväggen Fritid - Ökna)

Huvudkontaktman: Ove Lindh Tel. 0550-302 25
Kontaktman
Kontaktman

 

Område: Viken  se karta

(Sund - Viviken - Boviken)

Huvudkontaktman:
Kontaktman
Kontaktman

 

område: Vilångs Näs se karta

(Östra sidan st vägen sommarstugsområde)

Huvudkontaktman: Inga-Lill Hellberg Tel. 0550 301 41
Kontaktman Marianne Hult Tel. 0550 301 46
Kontaktman

 

område: Kojnäset  se karta

(Västra sidan st. vägen sommarstugsområde)

Huvudkontaktman: Göran Carlsson  Tel: 0550-300 82  0550-524 03
Kontaktman
Kontaktman

 

område: Åsviken - Dalåsen se karta

(område från korset Linnebäcksvägen t o m Värningsvikstorp (inklusive Dalåsen o Åsviken)

Huvudkontaktman:
Kontaktman Åsviken: Vakant
Kontaktman Dalåsen: Hjördis Nilsson  0550 30014

 

 

Område: Sundstorp  se karta
Södra Sundstorpsområdet.
Kontaktman Anders Karlsson

Huvudkontaktman: Anders Karlsson
Kontaktman
Kontaktman

 

Område: Vassgårda  se karta

(                                  )

Huvudkontaktman:
Kontaktman  Lars Wiktorsson  0550-560 48
Kontaktman Jerry o Mona Pettersson  0550-800 16

 

område: Tåbäcken

(                                  )

Huvudkontaktman:
Kontaktman 
Kontaktman

 

område: Kyrksten

(                                  )

Huvudkontaktman: Alf Carlsson
Kontaktman 
Kontaktman

 

område: Bjurtjärn

(                                  )

Huvudkontaktman: Gunnar Pettersson 0550-302 02
Kontaktman 
Kontaktman